IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

International Action Air League IPSC

Napísal: Haviarová Ing. Janette    12. novembra 2015

Pretek: International Action Air League IPSC
IPSC, Level 2, Handgun
Strelnica: Vranov nad Topľou
Dátum: 1.3.2015

Deň po zorganizovaní preteku úrovne Level 1 „Action Air IPSC“ sa uskutočnil pretek úrovne Level 2 „International Action Air League IPSC“. Strelecký klub KRK bol organizátorom prvého kola medzinárodnej ligy v airsofte podľa pravidiel IPSC. Zúčastnili sa ho opäť strelci z troch štátov – Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Atraktívne stages posunuli latku vysoko a to čo včera niekto považoval za tréningový pretek, dnes otestovali svoju rýchlosť a presnosť na 8 stages a minimálne 120 rán. Boli otvorené divízie OPEN a STANDARD so 44 strelcami.

Match: International Action Air League IPSC
IPSC, Level 2, Handgun
Range: Vranov nad Topľou
Date: 1.3.2015

Day after match „Action Air IPSC“ Level 1 was organised match „International Action Air League IPSC“ Level 2. Shooting club KRK was organising the first match of international league under IPSC rules. Registered shooters come again from 3 countries – Slovak, Poland and Hungary. Sportsmen were glad about high quality stages, so nearly of them came to shoot Level 1 like „training match“in Saturday...to make the best result in Sunday on Level 2 match. All shooters were testing their speed and precision on 8 stages with minimum of 120 rounds in divisions OPEN and STANDARD with 44 shooters.


Zverejnený článok o tomto medzinárodnom preteku ACTION AIR podľa pravidiel IPSC nájdete v internetových novinách nasenovinky.sk v priloženom linku:

http://nasenovinky.sk/article/28716/airsoft-na-medzinarodnej-urovni

 

Dňa 7.6.2015 sa uskutočnilo v Budapešti už 3.kolo International Action Air League IPSC, Level 2. Vrámci tejto medzinárodnej ligy sa uskutočňuje nielen súťaž jednotlivcov ale aj súťaž družstiev. Naši slovenskí strelci zabojovali na medzinárodnom poli a vrátili sa s peknými oceneniami, začo im srdečne blahoželáme.

Okrem ďalšieho kola ligy sa uskutočnil deň pred ním Action Air pretek Level 1 podľa pravidiel IPSC. Aj tu naši slovenskí strelci zabodovali a domov si odnášajú najvyššie hodnotenie.

Date 07/06/2015 was organising 3rd round of International Action Air League IPSC, Level2 in Budapest. It is not only league about individuals but also about teams. Our shooters were fighting on international field and brought home medals. Congratulations to winners.

Day before 3rd round of league, was organising Action Air match, Level 1, under IPSC rules. Our shooters were also fighting in this match and again they took the first places.

Level 2

STANDARD
1st place - Jakubko Alex
2nd place - Szabo Miroslav
3rd place - Lizúch Martin
4th place - Nagy Dominik
5th place - Murín Peter
6th place - Babenský Pavol

STANDARD Junior
1st place – Jakubko Alex

International Action Air League IPSC - TEAMS (after 3rd round)
1. KRK SLOVAKIA - 1638,68
2. RAPID team - 1255,08
3. M.A.B - 1078,64

Level 1

2nd place - Lizúch Martin
3rd place - Szabo Miroslav
4th place - Murín Peter
5th place - Jakubko Alex
10th place - Babenský Pavol

STANDARD Junior
2nd place – Jakubko Alex


 

V rámci víkendu Action Air sa uskutočnilo ďalšie kolo medzinárodnej ligy pištoľovej súťaže v Action Air IPSC pre všetky vekové kategórie. Jednalo sa o pretek pre zaregistrovaných v Slovenskej asociácii dynamickej streľby ale hlavne tento pretek bol podporou pre nábor nových zanietencov a rozširovanie členskej základne.

Dňa 30.8.2015 sa vo Vranove nad Topľou pod hlavičkou streleckého klubu KRK uskutočnil pištoľový pretek Action Air IPSC, level 2. 47 strelcov v dvoch divíziách si vyskúšalo 8 parkúrov s minimálnym počtom rán 142. Svoje čerstvé vedomosti zo školenia prišli aplikovať do praxe noví rozhodcovia.

Naši športovci obsadlili pekné miesta, začo im srdečne blahoželáme.

During Action Air weekend was organised one round of international Action Air IPSC league handgun match for people of all age. It was the match for shooters registered in Slovak association of dynamic shooting and this match was the support for new shooters to increase the members of Action Air IPSC community .

Date 30.8.2015 was organised by shooting club KRK handgun match Action Air IPSC, level 2 in Vranov nad Topľou. 47 shooters in two divisions was testing 8 stages with minimum of rounds 142. Fresh knowledges from NROI Seminar were aplying in this match by new Range officers.

Congratulations to our slovakian sportsmen for nice results.

OPEN:

4 72,53 496,7839 12 Marton, Peter SVK
5 70,10 480,0916 5 ONDIČ, Radovan SVK
6 52,98 362,8905 10 Vároš, Peter SVK
7 52,82 361,7613 45 Radolec, Milan S SVK
8 51,53 352,9519 43 Radolec, Michal SVK

STANDARD:
1 100,00 701,6341 4 BABENSKÝ, Pavol SVK
2 90,44 634,5784 3 Murin, Peter SVK
3 88,92 623,8884 2 Jakubko, Alex J SVK
5 85,41 599,2975 1 Lizúch, Martin SVK
6 79,95 560,9245 50 Szabo, Miroslav SVK
7 73,47 515,4663 7 Brezovský, Stanislav SVK

STANDARD JUNIOR:
1st place Jakubko, Alex J SVK

 Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky