IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Vienna Open 2015

Napísal: Haviarová Ing. Janette    26. septembra 2015

Pištoľový pretek Vienna Open 2015, Level 3, Handgun sa uskutočnil v dňoch 17. - 19. 07. 2015 v Rakúsku vo Viedni. Medzi 142 strelcami zo 6.krajín ste mohli nájsť aj našich slovenských športovcov.

Horúce leto vonku a príjemný chlad vo vnútri indoor-ovej strelnice bol príjemným osviežením náročných stages.

Chceli by sme poblahoželať všetkým športovcom reprezentujúcim Slovenskú Asociáciu Dynamickej Streľby za reprezentáciu. Zároveň by sme chceli popriať veľa úspechov našej strelkyni Hane Pribilincovej, ktorá na tomto preteku získala svoju prvú Prezidentskú medajlu v divízii Production a kategórii Lady.

Handgun match Vienna Open 2015, Level 3, was organised in days 17. - 19. 07. 2015 in Vienna, Austria. You could find our slovakian sportsmen between 142 shooters from 6 countries too.

We would like to congratulate all sportsmen representing Slovak Association of Dynamic Shooting for their representation.

We also would like to congratulate to our woman shooter Hana Pribilincova, which reached her first President medal in division Production and cathegory Lady.

OPEN:
1 960,7459 100,00 6563 Gabriel, Čislák SVK
3 944,8233 98,34 2085 Pavlík, Jan SVK
16 685,9732 71,40 2156 Cislak, Miloslav SVK

PRODUCTION:
1 947,5903 100,00 2091 Fedor, Marian SVK
2 916,5224 96,72 5000 Hos, Ivan SVK

PRODUCTION LADY:
1st place Hana, Pribilincová L SVK

 




Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky