IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

1. kolo Extraligy SAPS

DÁTUM03.04.2005
MIESTO KONANIAKomárno
ORGANIZÁTORKSS Komárno
LEVEL2
ORGANIZÁTORKSS Komárno
Propozície - IPSC - SADS Výsledky - IPSC - SADS
Match director:Peter Forgáè
Range master:Luboš Púchovský
Počet parkúrov:7
Minimálny počet rán:127
Kontaktná osoba:Peter Forgáš
Bližšie informácie:Usporiadate¾ si vyhradzuje právo nepripusti pretekára do preteku,poki¾ sa nedostaví všas ku registrácii (t.j. do 08:50). Na strelnici bude zabezpeèený bufet. Víazi obdržia poháre a vecné ceny. Protesty pod¾a pravidiel s vkladom 500Sk.
Prezentácia strelcov:08:00
Zahájenie preteku:09:00
Štartovné:400
Ostatné informácie:Usporiadate¾ si vyhradzuje právo nepripusti pretekára do preteku,poki¾ sa nedostaví všas ku registrácii (t.j. do 08:50). Na strelnici bude zabezpeèený bufet. Víazi obdržia poháre a vecné ceny. Protesty pod¾a pravidiel s vkladom 500Sk.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky