IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

1. kolo Extraligy SAPS

DÁTUM03.04.2005 - 03.04.2005
MIESTO KONANIAKomárno
LEVEL2
ORGANIZÁTORKSS Komárno
Propozície - IPSC - SADS Výsledky - IPSC - SADS
Match director:Peter Forgáè
Range master:Luboš Púchovský
Počet parkúrov:7
Minimálny počet rán:127
Kontaktná osoba:Peter Forgáš
Bližšie informácie:Usporiadate¾ si vyhradzuje právo nepripusti pretekára do preteku,poki¾ sa nedostaví všas ku registrácii (t.j. do 08:50). Na strelnici bude zabezpeèený bufet. Víazi obdržia poháre a vecné ceny. Protesty pod¾a pravidiel s vkladom 500Sk.
Prezentácia strelcov:08:00
Zahájenie preteku:09:00
Štartovné:400
Ostatné informácie:Usporiadate¾ si vyhradzuje právo nepripusti pretekára do preteku,poki¾ sa nedostaví všas ku registrácii (t.j. do 08:50). Na strelnici bude zabezpeèený bufet. Víazi obdržia poháre a vecné ceny. Protesty pod¾a pravidiel s vkladom 500Sk.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky