IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Bathory Cup - EXTRALIGA SADS

DÁTUM13.04.2013 - 30.11.1930
MIESTO KONANIAČachtice
LEVEL3
ORGANIZÁTORŠKP Trenčín
webstránkahttp://http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/info/510/Bathory-Cup---Extraliga-SADS
Propozície - IPSC - SADS Výsledky - IPSC - SADS
Match director:Peter Pavlik
Range master:Peter Kopunec, Kvido Klecanda
Počet parkúrov:12
Minimálny počet rán:205
Kontaktná osoba:Peter Pavlik
Bližšie informácie: 45,- € pri bankovom prevode do 09.04.2013 do 24.00h na è.ú.: 0041706448/0900, IBAN: SK5209000000000041706448, BIC: GIBASKBX, Bank: Slovenska sporitelna a.s., Športový klub Polície, Jilemníckeho 1, Trenèín, 91101, v správe pre prijímate¾a uveïte svoje meno a priezvisko, prípadne pridelený VS, v deò preteku 55,-€ junior 0,-€ / 0,-€ lady 20,-€ / 30,-€
Prezentácia strelcov:08:00
Zahájenie preteku:09:00
Ukončenie preteku:14:00
Vyhlásenie výsledkov:15:00
Štartovné:45/55
Ostatné informácie: 45,- € pri bankovom prevode do 09.04.2013 do 24.00h na è.ú.: 0041706448/0900, IBAN: SK5209000000000041706448, BIC: GIBASKBX, Bank: Slovenska sporitelna a.s., Športový klub Polície, Jilemníckeho 1, Trenèín, 91101, v správe pre prijímate¾a uveïte svoje meno a priezvisko, prípadne pridelený VS, v deò preteku 55,-€ junior 0,-€ / 0,-€ lady 20,-€ / 30,-€

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky