IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

07. marca 2024

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 16 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1-3) programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:

1) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, schválenie celkovej nominácie reprezentantov na WS Rifle Finsko 2024 :
MAINMATCH: Martin Čemsák Ivan Barancik Michal Myšiak Rastislav KORBA Peter Tomcala Ľuboš Janák Štefan Myšiak PREMATCH: Samuel Ščepko Peter Bulko Egon Mongel Jakub Határ

2) Na návrh Viceprezidenta pre reprezentáciu Dušana Kubicu, schválenie teamu juniorské talenty 2024 a s konkrétnym programom pre rok 2024.

Team Junior talent A a B.

Juniorský team A: S. Ščepko, T. Chmúra, M. Szundi, A. Ridošková, P. Polák, R. Hladík, F. Blaha

Juniorský team B: Patrik Selucký, Veronika Selucká, Adrián Frey

Program pre juniorské talenty pre rok 2024:

16.3. 2024 Juniorský kemp talentov od 8.00 hod
24.3.2023 Workshop s pánom M. Jelínkom- Mentálna príprava športovca od 12.00 hod
Strelecký kemp pre juniorov / Andrej Hrnčiarik / .Termín júl

Podpora pre juniorov bude hradená plnením povinností reprezentantov a zo schválenej dotácie Ministerstva športu a reg. rozvoja v zmysle podpísanej zmluvy.

3) Schválenie nového klubu do SADS. Podklady k žiadosťi klubu, boli zaslané členom Prezídia SADS.

Názov: Strelecký klub SOKOL predseda klubu : Adrián Bonk adresa : Kukorelliho 1499 /24, 066 01 Humenné IČO : 55 910 271 DIČ : 2122158797

Možnosti hlasovania za návrhy jednotlivých uznesení podľa bodov programu: a) za b) proti c) zdržiavam sa Vašu odpoveď na uvedené body programu, t. j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne najneskôr do 15. 3. 2024 do 00:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk.
Poučenie: Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t. j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa). V súlade s čl. 6 bod 15 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky