IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Program prezídia

21. februára. 2010

Program Prezídia 25. 2. 2010 Zvolen 1.Zahájenie porady. 2.Prezentácia prítomných členov prezídia. 3.Vyhodnotenie klubov a zostavenie nového prezídia. 4.Uznášaniaschopnos prezídia. 5.Schválenie programu. zapisovataľa. 6.Finančný Plán činnosti na rok 2010. 7.Nominácia strelcov na EHC 2010 Srbsko. 8.Nominačná zmluva. 9.Nové reprezentačné dresy. 10.Rôzne - diskusia. 11.Záver

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky