IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

EHC 2010 Belehrad

07. apríla. 2010

Oznamujem. že nám boli pridelené požadované sloty tj. 10 na EHC 2010 v Belehrade. Preto žiadam všetkých. ktorých sa to týka aby do 15.4.2010 poukázali na účet SAPS sumu 150.-€ ako doplatok k štartovnému.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky