IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Logo SAPS

12. apríla. 2010

Dávam na zváženie všetkým členom SAPS na návrh nového loga SAPS. ktoré by bolo čitateľné a vyjadrovalo by našu malú organizáciu v súčasnosti. Ak máte známych dizajnérov alebo sami máte dobrý nápad. vyhlasujem súaž o najlepší návrh loga. ktoré bude následne hlasovaním vybrané. Víazné logo získa adekvátnu odmenu. Ïakujem.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky