IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

EHC 2010 Belehrad

17. apríla. 2010

Vážení streleckí priatelia. ozvali sa mi záujemcovia o účas na EHC 2010 v Belehrade s odôvodnením. že nemali informácie o termíne prihlasovania sa. preto žiadam predsedov klubov o včasné informovanie vlastných členov. Ak sú ešte záujemcovia prihláste sa s uvedením všetkých požadovaných údajov do 21. 4. 2010 a ja sa pokúsím vyžiada ïalšie sloty navyše. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky