IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

EHC 2010 Belehrad

27. apríla. 2010

Oznamujem všetkým. ktorí majú záujem ešte zúčastni sa Majstrovstiev európy v pištoli v Srbsku aby sa obrátili na p. Kuracinu Jaroslava. ktorý ako sponzor disponuje voľnými slotmi v predpreteku. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky