IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

EHC 2010 Belehrad

27. apríla. 2010

Po pridelení nám požadovaných slotov na EHC 2010 žiadam všetkých. ktorí chcú zabezpeči spoločné ubytovanie aby mi svoju žiados zaslali mailom na adresu bardomag@gmail.com do 5.5.2010. kedy budem záväzne ubytovanie rezervova a hľada aj cenovo najprijateľnejšie. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky