IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Tričká

19. júna. 2010

Dávam do pozornosti širokej streleckej verejnosti návrhy tričiek pre Slovenskú reprezentáciu na medzinárodných súažiach. ktorú si môžte pozrie v download. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky