IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium-oznam

18. júla. 2010

Oznamujem členom prezídia. že dna 22. 7. 2010 o 17.00 hod.vo VIP miestnosti hotela Poľana vo Zvolene sa uskutoční zasadnutie prezídia. Hlavné body programu: -nominácia teamu production. -reprezentačné trická. -nová internetova stránka SAPS. -rôzne

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky