IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

SGS Cup II

09. . 2010

Vážení streleckí priatelia oznamujem Vám. že je spustená registrácia na súaž v puške a v pištoli SGS Cup II. ktorá sa uskutoční 9-10.10. 2010 v Sielnici. Všetci ste srdečne vítaní. http:--www.skzvolen.eu-sgs2010-sgs2010.htm Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky