IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výsledky EHC 2010

19. . 2010

V mene celej streleckej verejnosti a SAPS chcem vyslovi poïakovanie slovenskej výprave na majstrovstvách európy v IPSC za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu Slovenska. V junioroch sa Andrej Hrnčiarik umiestnil na prvom mieste a E. Nagy na treom miestev divízii production. družstvo v zložení A.Hrnčiarik. J. Pavlík. E. Nagy a M. Vyšný sa umiestnili na treom mieste v divízii production. Uspechom Slovenska je aj umiestnenie šiestich našich súažiacich do 2O miesta z celkového počtu 327 súažiacich v divízii production čo je doteraz najviac v histórii IPSC v jednej súaži.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky