IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium-oznam

23. . 2010

Oznamujem členom prezídia. že podľa schváleného programu sa dňa 30. 9. 2010 uskutoční zasadnutie prezídia v Nitre o 17.00 hod.v reštaurácii u zlatej svini v saloniku ul. Dolnozoborská 18. Program: - klasifikácia rozhodcov. - internetová stránka. - vyhodnotenie EHC 2010. - reprezentačné tričká. - info z general asembly. - novela zákona o zbraniach. - stav na účte. - rôzne

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky