IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Miesto konania Prezídia SAPS

24. . 2010

Len mierne upresním miesto konania zasadania prezídia. je to cca 20m od pôvodných priestorov reštaurácie.ako ste boli zvyknutý. v podstate cez ulicu v budove Amfiteátra Nitra.Parkovanie je možné vo vnútri areálu.Obsluha vás nasmeruje do salónika rezervovaného pre túto príležitos. Ïakujem.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky