IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Valné zhromaždenie

01. októbra. 2010

Na základe pripravovanej novely o zbraniach sa prezídium rozhodlo urýchlene zvola Valné zhromaždenie SAPS na den 9.10.2010 o 17.00 strelnica Sielnica z dôvodu zmeny názvu SAPS. preto žiadam Všetkých členov SAPS aby sa v záujme zachovania streleckého športu dostavili na VZ. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky