IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

List poslancom NR SR

03. októbra. 2010

Do pozornosti všetkým priaznivcom streľby. Z dôvodu pripravovanej novely zákona o zbraniach som dole uvedený list mailom zaslal všetkým poslancom NR SR. Vážený poslanec. poslankyňa NR SR. dovoľte mi aj takouto formou Vás oslovi a objasni možné následky uplatnenia kolektívnej viny za nešastnú tragédiu z 30.8.2010 v Bratislave pre streleckých športovcov. Ako prezident Slovenskej Asociácie Praktickej Streľby zastupujem veľkú skupinu nadšencov a športovcov ako na domácom ale hlavne na medzinárodnom fóre. kde naši reprezentanti dlhodobo dosahujú výsledky na popredných miestach. Ako príklad uvediem: niekolkokrát sme majstri európy ako v družstvách tak aj v jednotlivcoch. sme bronzoví z majstrostiev sveta. máme vynikajúcich juniorov. aktuálneho majstra európy. čo nasvedčuje aj aktívnej práci s mládežou a mnoho ïalších úspechov a aktivít. ktoré pre rozsiahlos nechcem ïalej rozvádza. Naša strelecká organizácia je súčasou medzinárodnej organizácie. ktorá združuje celosvetovo vyše stotisíc aktívnych členov. Naše športové súaženie spočíva v používaní zväčša samonabíjacích krátkych a dlhých zbraní. ktoré ako všetci vieme sú a musia by odvodené z automatických samočinných zbraní a je logické že v prvom rade boli vyvíjané a vyrábané pre vojenské účely. alebo opačne špičkové športové zbrane boli upravené a prevzaté do výzbroje armád. Takže môžete generálne zakáza športovú streľbu a potom aj poľovníctvo. čo keï bude ma niekto v skratovom konaní samonabíjaciu poľovnú guľovnicu alebo brokovnicu? Strelecké športy boli a sú podporované aj preto aby sa zvýšila schopnos domobrany obyvateľstva v krízových situáciach čo je súčasou aj bezpečnostnej stratégie SR. Vážení poslanci nie sme proti sprísneniu držby zbraní a vydávania zbrojných preukazov. Ved ak si niekto vyrobí alebo prerobí zbran dopustí sa trestného činu Nedovoleného ozbrojovania. to táto novela nerieši a vlastne došlo k takémuto porušeniu zákona a súčasný návrh generálne likviduje náš strelecký šport. Je približne 150 tis. zbrojných preukazov aj Vašich voličov. ktorí Vám zverili svoje hlasy s nádejou. že budete háji aj ich záujmy. Ïakujem za Vašu pozornos a pochopenie.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky