IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Petícia

04. októbra. 2010

V Download som vložil Titulný list k petícii a protestu a Petičný hárok. Čo sa týka sústredenia a doručenia podpísaných hárkov. čakám na odpoveï. Pokiaľ bude v sobotu na SGS v Sielnici niekto. kto by to vedel doruči predstaviteľom LT. dajte mi vedie na pupala@sskartemis.com. Ïakujem V mene SAPS vyzývam členov asociácie aby sa aktívne a zodpovedne zapojili do petície.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky