IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Reprezentačné tričká

07. októbra. 2010

Na základe rozhodnutia prezídia zo dňa 30.9.2010 bude všetkým strelcom. ktorí sa zúčastnili EHC 2010 preplatené jedno reprezentačné tričko. Tričko budem prepláca už na valnom zhromaždení 9.10.2010 proti podpisu. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky