IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Oznam-VZ

09. októbra. 2010

Dňa 9. 10. 2010 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia SAPS. kde bola jednomyseľne odlasovaná zmena názvu Slovenskej asociácie praktickej streľby. Nový názov znie Slovenská Asociácia dynamickej streľby. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky