IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Tričká pre RO

27. novembra. 2010

Vážení priatelia! Chcem Vás všetkých požiada o vypracovanie a zaslanie (grafického+farebného) návrhu vyhotovenia trička pre RO. Termín do 31.12.2010. Svoje návrhy zasielajte na peter@skptn.sk Ïakujem

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky