IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Návrh loga SADS

27. novembra. 2010

V menu Fotogaléria nájdete zaslané návrhy nového loga. Jednotlivé návrhy môžete ohodnoti. Upozorňujem. že každý návrh môžete hodnoti len jeden krát a musíte by prihlásený. Heslá na stránku zostali tie isté ako boli na SAPS. :-)

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky