IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

WS 2011

04. januára. 2011

Vážení reprezentanti. bol som požiadaný. aby som vám sprostredkoval informácie ohľadne dopravy a ubytovania na WS 2011 v Grécku. Info je na stránke http:--apscr.cz-ws2011- viac informácii nájdete na http:--ipscostrava.cz Ïalšia informácia je z Poľska. kde plánujú objedna spoločné lietadlo a v prípade naplnenia jeho kapacity cca 100 osôb. by doprava vyšla najlacnejšie. Z toho dôvodu poliaci "zatiaľ" komunikujú so strelcami z Litvy a v prípade záujmu strelcov zo Slovenska. je možnos dohodnú sa na spoločnej doprave. Ïalšie info zverejním priebežne.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky