IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

WS XVI-Grécko

10. januára. 2011

Oznam-záujemci o účas na WS XVI v Grécku je potrebné aby ste sa do 15.2.2011 zaregistrovali na stranke SADS navrchu v ľavej lište. Zatiaľ nám bolo pridelených 10 slotov a do 30.3. 2011 nám budú. ak bude záujem pridelené ïalšie extra sloty. Výška štartovného je 350.-€. počet rán cca 550. stage 30. miesto Rhodos. termín 2.-8. 10. 2011. Záujemcovia o účas sú povinní uhradi zálohu 150.-€ na účet č. 4000205004-3100. do poznámky uvies svoje meno a ako VS uvies ID.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky