IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Európsky zbrojný pas

08. februára. 2011

Oznamujem všetkým vlastníkom dlhých guľových zbraní určených na IPSC. že PZ SR je povinný takúto zbraň zapísa vlastníkovi do zbrojného európskeho pasu. Kategória zbrane podľa § 5 ods. 1 písm. f- samonabíjacia palná zbraň. ktorá má rovnaký alebo podobný vzhľad ako samočinná zbraň alebo ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane.-to sú naše zbrane pre IPSC a(2) § 46 ods. 2 hovorí Držiteľ európskeho zbrojného pasu môže vyviez bez predchádzajúceho súhlasu členského štátu Európskej únie pri ceste cez dva alebo viac členských štátov Európskej únie zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) až f) a v § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) a strelivo do tejto zbrane za účelom výkonu práva poľovníctva alebo zbraň uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) až f) a v § 6 a strelivo do tejto zbrane za účelom účasti na podujatí. ktorého súčasou je športová streľba. ak je táto zbraň zapísaná v európskom zbrojnom pase a ak preukáže účel svojej cesty; to neplatí pri ceste do členského štátu Európskej únie. ktorý zakázal nadobudnú do vlastníctva a drža takúto zbraň. alebo ktorý jej nadobudnutie do vlastníctva alebo držanie podmieňuje povolením. V tomto prípade musí by vykonaný záznam v európskom zbrojnom pase. To znamená. že PZ nemá zákonný dôvod držiteľovi zbr. skupiny E a vlastníkovi dlhej samonabíjacej guľovnice požadovanú zbraň nezapísa do EZP. Dakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky