IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Tričká-oznam

15. februára. 2011

Oznamujem širokej streleckej verejnosti. že je možnos objedna si reprezentačné tričká. Po prihlásení sa Vám zobrazí objednávací formulár. ktorý je v prípade záujmu potrebné vyplni. Predpokladaná cena je 35€. Ïalšie technicke usmernenia budú včas zverejnené. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky