IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

WS XVI-Grécko

16. februára. 2011

Žiadam všetkých prihlásených záujemcovWS XVI ktorí tak ešte neurobili. aby urýchlene uhradili zálohu 150.-€ na účet SADS 4000205004-3100. kto tak neurobí do konca mesiaca február bude znamena. že nemá vážny záujem zúčastni sa WS XVI. Posiela nemusia juniori a Marian Vyšný.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky