IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium 3.3.2011

28. februára. 2011

Oznam-pozvánka. Na základe dosiahnutých bodov pozývam zástupcov osem najaktívnejších klubov SADS na zasadnutie prezídia dňa 3.3.2011 o 17.00 hod. Hotel Poľana vo Zvolene. Poradie klubov podľa získaných bodov. ktoré zahàňajú činnos klubu: body za rozhodovanie. organizáciu súaží. počet členov. umiestnenie na súažiach. 1. Artemis 660.1.- b. 2. SK Zvolen 286.5.-b. 3. Alfa BA 280.9.-b. 4. Stupavan 263.6.-b. 5. ŠKP Trenčín 241.7.-b. 6. Magnum RS 239.2.-b. 7. KSSK Komárno 214.7.-b. 8. ŠKP Žilina 185.6.-b.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky