IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Valné zhromaždenie

04. marca. 2011

Oznam-na základe rozhodnutia prezídia sa dňa 26.3.2011 o 10.00 hod. uskutoční zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenskej asociácie dynamickej streľby. Miesto : Hotel Poľana vo Zvolene. Predbežný program správa o činnosti SADS. správa prezidenta SNROI. správa reviznej komisie. vyhodnotenie najlepších klubov. rozhodcov. strelcov a pod. Všetci členovia SADS ste srdečne vítaní. spoločný slávnostný obed.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky