IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

WS XVI-Grécko

08. marca. 2011

Oznam pre všetkých záujemcov WS XVI-všetci strelci. ktorí sú prihlásení na MS 2011 sa musia zúčastni min. 3 z 5 nominačných pretekov s podmienkou. že pretekárovi nesmie by na viac ako jednom nominačnom preteku udelené DQ. Pretekárovi. ktorý túto podmienku nesplní. nebude vrátené štartovné na MS 2011 a nebude sa môc zúčastni MS 2011 v Grécku. Rozhodnutie prezídia z dôvodu kvalitnej reprezentácie SR. Nominačné preteky: 1. Extraliga ČR Hodonice (9.4.2011) 2. Mosquito Komárno (30.4.2011) 3. CNC Opařany (18.6.2011) 4. SNC Sielnica (2.7.2011) 5. Extraliga ČR Hodonice (31.7.2011)

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky