IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Oznam

08. marca. 2011

Na základe oznámenia predsedu klubu Alfa Bratislava sa dňom 3.3.2011 klub Alfa Bratislava vzdáva členstva v prezídiu SADS. Nastupujúcim klubom sa stáva klub Combat Club Condor Prešov. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky