IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium 26.3.2011

13. marca. 2011

Oznam- zdôvodu nedostatku slotov na WS XVI 2011 v Grécku zvolávam mimoriadne zasadnutie prezídia na deň 26.3.2011 v hoteli Poľana vo Zvolene po skončení Valného zhromaždenia. Žiadam všetkých predsedov klubov. ktorí sú členmi prezídia o účas. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky