IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

1. kolo SPL 2011

04. apríla. 2011

Vážení priatelia. ïakujem vám všetkým za účas na 1. kole SPL. Verím. že situácie preverili vaše schopnosti. že ste sa cítili príjemne a naplno si to užili. Zvl᚝ chcem poïakova všetkým RO a RM z Čiech. Poľska a Slovenska a taktiež i „helperom“. ktorí nám spoločne pomohli časovo zvládnu tento pretek bez akýchkoľvek ažkostí. Peter Pavlík Tu je zopár štatistických údajov: stage: 8 počet RO: 22 počet „helperov“: 25 min. počet vystrelených rán: 21.450 ks min. hmotnos vystrelených striel: 193 kg (And#216; 9 gr.) – „ïakujeme“ :) počet Score Sheets: 1144 ks Competitors: 32 Prematch. 111 Match. 143 Full Match čas strieľania: 5 h 15 min And#216; min. počet výstrelov: 4.77 výstrelov-sek. min. počet kliknuti SO pri vyhodnotení preteku: 11.440 bufet: počet káv 143. spotrebované mäso 26 kg :) :) :)

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky