IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Majstrovstvá SR

16. mája. 2011

Vážení priatelia dynamickej streľby. oznamujem Vám. že je spustená registrácia na Majstrovstvá SR v Sielnici. (www.skzvolen.eu)zaroveň žiadam tích ktorí sa prihlasia a nebudú môc sa zúčastni aby včas oznámili organizátorovi svoju neúčas. Ïakujem za pozornos a prajem veľa streleckých úspechov.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky