IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zásadné pripomienky k vyhláške MZ SR

20. júna. 2011

Na žiados prezidenta SADS pridávam info pre širokú streleckú verejnos. Vážení kolegovia. Občianske združenie Legis Telum - Združenie vlastníkov strelných zbraní. o.z. predložilo zásadnú pripomienku k návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku. predloženú do medzirezortného pripomienkového konania ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. rezortné číslo S06501-OL-2011 dňa 9.6.2011. Pripomienku môže podpori každý občan SR. Spôsob je identický so spôsobom pripomienkovania návrhu novely zákona. Link je nasledovný: https:--lt.justice.gov.sk-Public-MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191AndmatEID=4089AndmrEID=185322 Pripoji sa k pripomienke možno iba v piatok. pretože ministerstvo znova všetko robí v zrýchlenom konaní. S pozdravom Ing. ľudovít Miklánek (Legis Telum)

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky