IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Štartovné

25. . 2011

Oznam-účastníci Majstrostiev sveta. tí ktorí tak ešte neurobili je potrebné doplati štartovné za účas na účet SADS. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky