IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

WS XVI-Grécko

11. . 2011

Oznam-Organizator WS XVI oznámil. že akékoľvek zmeny týkajúce sa zbraní akceptuje do 13.9.2011. Takže ak niekto z účastníkov mení zbraň alebo číslo a pod. posledny termín je do 12.9.2011 do 22.00 hod. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky