IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Doplatok

19. októbra. 2011

Žiadam všetkých účastníkov WS 2011. ktorým bolo doručené strelivo prepravnou spoločnosou aby uhradili na účet SADS poplatok vo výške 55.-€ za prepravu 10 kg streliva. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky