IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Upozornenie

26. októbra. 2011

Upozorňujem všetkých ktorí vkladajú zahraničné súaže do kalendára SADS že bez reciprocity to nebude akceptované. Ak dotyčné osoby nebudú túto skutočnos rešpektova budú im edičné práva odobraté. Nie som proti tomu aby v našom kalendári bola uverejnená zahraničná súaž. ale len v tom prípade ak naše súaže budú uverejnené na zahraničnej stranke obdobnej našej. čo si myslím že je korektné. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky