IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Členské SADS

02. januára. 2012

Predsedovia klubov-oznam. pripomínam predsedom klubov a ostatným členom SADS povinnos uhradi členské príspevky do asociácie. Starý člen 35.-€. nový 10.-€. Predseda klubu vyzbiera za svojich členov adekvátnu sumu. ktorú následne zašle na účet SADS č.ú.: 4000205004-3100 do 20. februára 2012 a následne zašle administrátorovi členskej základne tabuľku s menným zoznamom klubu. Pri platbe použi variabilný symbol číslo klubu. Okrem hore uvedeneho pripomínam vyhodnotenie aktivity členov a klubu taktiež do 20. februára 2012. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky