IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely vyhlášky č. 229-2011 Z. z.

12. februára. 2012

Zásadná hromadná pripomienka k návrhu novely vyhlášky č. 229-2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku. dokument pdf si môžete stiahnú tu http:--legistelum.sk-images-pripomienky-Zasadna_pripomienka_vyhlaska_Legis_Telum_2012.pdf

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky