IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Valne zhromazdenie-oznam

05. marca. 2012

Pripomínam blížiaci sa termín zasadnutia Mimoriadneho valneho zhromaždenia ktoré bolo na základe rozhodnutia prezídia zvolané na deň 10.3.2012 . hotel Poľana. Zvolen o 10.00 hod. Súčasne budú aj odmenení naši strelci vyhodnotením extraligy ako aj prezidentom SNROA najlepší rozhodcovia. Predbežny program- zmena výšky členského do SADS. Následne kreácia nového prezídia a vyhodnotenie činnosti klubov a SADS za rok 2011. Srdečne Vás všetkých pozývam aj na spoločný obed a teším sa na Vašu účas.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky