IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Oznam

12. marca. 2012

Oznamujem predsedom všetkých klubov. že na základe rozhodnutia prezídia je hodnota získaného bodu za aktivitu klubu v roku 2011 stanovená na 1.5 eura. Žiadam predsedov aby zaslali na mail bardomag@gmail.com číslo účtu svojho klubu kde im bude adekvátna suma zaslaná ako dotácia na činnos. Termín do 30.4.2012. Po tomto termíne nebudú žiadne žiadosti akceptované. Tabuľka získaných bodov je na stránke SADS. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky