IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

World shotgun

02. októbra. 2012

Týmto by som aj ja chcel zablahožela Majstrovi sveta Ivanovi Hosovi a zároveň by som chcel poïakova našim rozhodcom. ktorí sa uvedených majstrovstiev zúčastnili ako RO. Sú to Alexander Szabo. Stanislav Grubiak. Zoltán Koos a Tibor Figei. A že sú naozaj dobrí rozhodcovia tomu svedčí fakt. že rozhodovali aj shoot off. Takže ešte raz ïakujem za vzornú reprezentáciu SADS a SNROI.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky