IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Shotgun World

10. októbra. 2012

Ivan Hos a krátke zhrnutie k získaniu zlatej medaily: World Championship Debrecen. Chcel by som sa poïakovat všetkým za gratulácie a sms-ky a podporu. ktoré som dostal za titul Majstra sveta. Musím však poznamena. že na World Championship Shotgun v maïarskom Debrecene sme išli predovšetkým ako Team Slovenska v zložení Ján Pavlík. Miloš Čislak. Peter Jánsky. Ivan Hos. Keïže tento team už jednu bronzovú medailu z Majstrovstiev Európy v Opařanoch dosiahol. chceli sme na tento úspech nadviaza. Geza Puskas. vynikajúci maïarský brokár. pripravil náročné situácie. z ktorých každá mala svoj príbeh. Situácie boli náročné. tak ako sa na takéto podujatie patrí. Len na priblíženie o čom to zhruba je. Brokovnica sa strieľa s tromi druhmi streliva. Slug. buckshoot. birdshoot. Každý strelec musí vedie kam a v akom rozptyle vzľadom na vzdialenos zhluk brokov letí. Noshoot kovové terče boli väčšinou uložené 1cm od terčov. Každý z nás sa s tým popasoval tak ako najlepšie vedel. A aj keï bola príprava náročná ako technicky tak aj fyzicky medailu sa nám v teamoch získa nepodarilo. Podaril sa mi však úspech v jednotlivcoch. Tento výsledok sa však podaril hlavne vïaka výraznej pomoci Jána Pavlíka pri zháňaní sponzorov. odlaborovania streliva na mieru. dizajnu dresov. Moja vïaka patrí aj Milošovi Čislakovi. za technickú podporu. ktorý mi veľmi pomohol. keïsa mi dva krát takpovediac rozpadla brokovnica. Vïaka patrí aj Petrovi Jánskemu za tímového ducha. Moja medaila patrí aj im trom. Chcel by som povzbudi všetkých strelcov. pištoliarov.puškárov. brokárov do ïaľšieho tréningu. nech vo svete vedia. že Slovensko má schopných strelcov konkurova tým najlepším. Ešte raz ïakujem za podporu. Hos Ivan

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky