IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídiu 22. 11. 2012 ZV

19. novembra. 2012

Pre informáciu preposielam aktuálne zloženie prezídia. Žiadam uvedených predsedov o prítomnos. prípadne nutnosti odovzdat zastupovanie inému členovi klubu. Ïakujem za pozornos. ŠSK Artemis Zvolen – Ing. Pupala Ondrej ŠKP Trenčín – Kopunec Peter SK Zvolen – Sciranka Martin ŠKP Lugger Žilina – Milan Radolec SSK Stupavan – Ing. Číslak Miroslav KSSK Komárno – Púchovský ľubomír IPSC Team Bratislava – Nemčok Libor ŠKP Banská Bystrica – Ing. Marek Béreš

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky