IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie RO 2012

29. novembra. 2012

V mene prezidenta SNROI vám oznamujem. že v dňoch 14.12. 2012 - 15.12.2012 bude na strelnici v Sielnici školenie nových RO. Záujemcovia. ktorí spåňajú kvalifikačné predpoklady zverejnené v sekcii SNROI. hláste sa p. Alexandrovi Szabóovi na adrese alexis@mail.t-com.sk do 10.12.2012 . Maximálny počet účastníkov je 15. Ubytovanie je možné na strelnici a účastníci si ho hradia sami. Po dohode je možné zabezpeči stravu. Záujem o ubytovanie a stravu prosím oznámi pri posielaní prihášky. Záujemcovia sa vopred oboznámia s pravidlami IPSC. ktorých aktuálne znenie v slovenskom jazyku je k dispozícii na stránke www.sads.sk . Bližšie informácie o školení (čas príchodu atd.) pošle p. Szabó mailom všetkým prihláseným po 10.12.2012. Ïakujem za pozornos Marek Béreš

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky