IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Financovanie športu

04. decembra. 2012

Info. Dňa 3. 12. 2012 som sa zúčastnil odbornej diskusie ku Koncepcii športu SR na cca obdobie 4 rokov. Základom koncepcie je rozdelenie všetkých športov podľa rôznych kritérií. Základnými kritériami je úspešnos a popularita hlavne na Slovensku a samozrejme či je šport olympijským alebo nie. Ministerstvo školstva SR dotuje každý rok športy v sume cca 101 mil. eur. Bolo určených podľa stanovených kritérií prvých 20 športov. ktorým je pridelených 80% finančných prostriedkov a zvyšným športom je rozdelených 20% finančných prostriedkov. Samozrejme všetky žiadosti o dotáciu posudzuje odborná komisia. ktorej závery sú odstúpené ministrovi k rozhodnutiu. Pre našu asociáciu z toho vyplýva. že vzhľadom na našu nízku popularitu nám dotáciu môže zabezpeči len a len výsledok na európskych a svetových podujatiach. Z tohto dôvodu žiadam predsedov a všetkých členov aj nečlenov aby pokiaľ môžu tak rôznym efektívnym spôsobom náš šport zviditeľnili a spropagovali.!!!!!!!!!! Samozrejme patrí veľká vïaka naším športovcom. ktorí našu krajinu úspešne reprezentujú na významných podujatiach.!!!!! Bližšie a konkrétne údaje ku koncepcii sú dostupne na stránke MŠ SR.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky